fbpx

Аркоп – Акті Бор 150

Добриво L-АРКОП АКТІБОР® ефективно та швидко запобiгає дефiциту бору.

Впливає на правильний процес цвiтiння та запобirає розтрiскуванню фруктiв та коренеплодiв, а також пiдвищує морозостiйкiсть. Завдяки оптимальному вмiсту бору знижується сприйнятливiсть рослин до iнфекцiй, що в свою чергу пiдвищує врожайнiсть та покращує їx якiсть. Використання добрив L-АРКОП АКТIБОР® та С·АРКОП АКТИВ СУПЕР АКТIБОР® 21 також обмежує використання засобiв захисту рослин. L-АРКОП АКТIБОР® може використовуватися у виглядi самостiйного водного розчину або разом з сульфатом магнiю, сечовиною, добривом для позакореневого пiдживлення, а також вiдповiдними пестицидами (у найменшiй рекомендованiй виробником нормi.